Start efter sommerferien.

Vi startede med en hyggeaften hvor vi kikkede på den nye hjemmeside som er kommet op og køre, snakken gik på løst og fast samt hvad vi skal lave i efteråret.18 aug havde vi fri leg med løst og fast som er hver anden uge, vi kom lang omkring i filmklubens historie og andre spændene emner.

25 aug så vi på hvordan man kan bevare gamle smalfilm og hvordan man overspiller sine gamle 8mm film. vi kikkede også på den nye fremviser vi havde fået, som er en 8mm med lyd, en spændene aften.

 

Nyhedsbrev oktober

Set og sket i klubben

 

Der er desværre ingen Jyllandsstævne i år.

Vi har igen Årets Niels den 8.december sammen med klubbens juleafslutning.

Derom senere.

 

I de ulige uger hedder programmet LØST OG FAST.

En aften hvor alt kan ske.

Trods knap så mange fremødte medlemmer fungere aftenenerne fint.

Der løses mange forskellige

problemer med telefon /

redigering /lyd mm.

Vi ser også forskellige

medlemsfilm denne aften 

Den 22. september var aftenens program LEG MED LYD.

Det var leg med trådløse mikrofoner hvor man kunne afprøve på eget kamera.

Hans optog 2 gange Per Nymark først ude og så med trådløs.

2 gang en renere lyd uden baggrundsstøj.

Vi nåede ikke hele programmet denne aften.

Kommer på programmet igen senere.


6. oktober. Hed programmet FOTO OF FILM.

Vi skulle lave navne/ årstal og hvor hvem der var på billederne.

Efter kaffen viste Poul filmen om renoveringen af

Buchwalds hus fra 1649

Filmen var optaget over 9 måneder og indtalt af Keld Kirk fra historisk samfund.

 

Vi skal igen i år optage en julegudstjeneste

Denne gang i Kærby kirke.

Præsterne har ikke sat dato på endnu.

Når vi ved datoen laver vi en tilmelding.

 

Husk Årets Niels og juleafslutning d. 8.december

Film til konkurrencen afleveres på USB stik.

 

Poul

 

Nyhedsbrev september


Torsdag den 1 Sep  Fri Leg Løst og fast


Der var ikke noget fast program så vi talte om alt, en afslappende aften.


torsdag den 8 Sep.

En aften om hvordan man laver tekster.

Vi afprøvede forskellige tekster i programmerne, og Poul viste hvordan de ser ud sammen med film vi havde optaget, et spændene emne som vi kan gå hjem og afprøve i vores film som vi laver.

Torsdag den  15 sep.  Fri Leg  Løst og fast


Vi var kun 3 medlemmer men fik hoved rep den nye 8mm filmfremviser som klubben har fået fornyelig, så nu køre den som den var helt ny.Torsdag den .  22. september.  Leg med lyd.

Vi fik vist mange forskellige trådløse mic. Og fik afprøvet hvor dan de virkede på egne kamera.  og man fik vist forskellen mellem kameraets mic. Og den trådløse mic. En aften der var velbesøgt. Og vi sluttede af med Æblekage til kaffen, som Flemming havde med.


Nyhedsbrev November / December

Set og sket i klubben

 

I November mdr havde vi Filmoptagelser af flere forskellige slags.

 

Først lavede to grupper to min film som blev optaget på samme aften

Jan og 5 medlemmer lavede filmoptagelser på 2 sal i depotrummet, hvor man ville skildre hvad filmklubben står for og hvad den havde lavet i smalfilm. Jan klippede filmen sammen, og den kan ses på vores hjemmeside i dag.  

Flemming og to medlemmer optog sener til en lille spillefilm med deres mobiltelefon

Som Flemming havde en ide med og som han sendte med til Årets Niels,

Han Vandt årets Niels med filmen Foredrag i filmklubben. Denne film kan også ses på vores hjemmeside, sammen med alle film der stillede op til Årets Niels.
 

Poul havde en ide med et gammelt kamera og medlemmer der forsvinder, optagelserne var igen optaget på en aften, vi håber han lægger den ud på vores hjemmeside. Filmen hed Kamera aften.

 

Vi skulle havde forbedret os på optagelser til en Julegudstjeneste i Kærby Kirke, men den blev desværre aflyst da en af Præsterne blev Syg og indlagt på hospitalet.

 

Året sluttede som selvvanlig af med en Julefrokost og sammen med Årets Niels var det en rigtig Hyggelig aften, klokken blev mange inden det sidste medlem gik hjem.

 

Vi starter op idet nye år den 12/1-2023 kl 19.00 med klubaften igen.

 

Jan